телефон 0 700 800 73 на цена на градски разговор

Застраховка пътуване в чужбина и страната

В тази статия ще се постараем да Ви предоставим информация относно трите препоръчителни застраховки, които е желателно да сключите преди Вашата почивка

Застраховка пътуване в чужбина

Тя е по-известна като "Медицинска застраховка", но точното й наименование е "Помощ при пътуване в чужбина". Тя може да се сключи от български и чуждестранни лица и е валидна за територията, която сте избрали, т.е. държавата, в която ще пътувате.

Основни характеристики:
1. Застрахованото лице трябва да е физически и психически здраво и да не съществуват медицински противопоказания за пътувания в чужбина.
2. Лица над 70 години, както и лица с установена трайно намалена работоспособност се застраховат при специални условия - заплащат допълнителна премия.

Цена:
Цената на застраховката е 1 лв. на човек на ден при застрахователно покритие 10 000 евро. Тази цена не се отнася за лицата по т.2. по-горе.

Покрити рискове:
Застраховка Пътуване в чужбина се използва за покриване на медицински разноски, които са възникнали вследствие на:
1. Злополука настъпила на територията на страната, която е указана в застраховката
2. Акутно заболяване. Акутно е заболяването, което е възникнало внезапно и се нуждае от спешна медицинска помощ. Имайте предвид, че застрахователят няма да покрие разноски възникнали вследствие на предишни /възникнали преди пътуването/ злополуки или заболявания. Например имате предишно сърдечно-съдово заболяване и решите да се лекувате в чужбина. Също така не се поемат разноски възникнали вследствие на лечение на хронични заболявания освен в случай на непредвидено обостряне. Това обостряне трябва да налага спешна медицинска помощ.
Има и редица други условия по тази застраховка, които са посочени в Общите условия, които застрахователят предоставя преди сключването й. Съветваме Ви да се запозанете подробно с тях. При необходимост се посъветвайте със служител на туристическата агенция.

Застраховка отмяна на пътуване

Основни характеристики:
1. Може да се отмени пътуване преди то да е започнало.
2. Тази отмяна трябва да бъде вследствие на събитие, което не е могло да бъде предвидено преди сключване на застрахователния договор.
3. Събитието не трябва да зависи от волята на застрахования, т.е. от Вас.
Това са трите условия, при които застрахователят изплаща сумата, която сте заплатили за Вашето пътуване.
4. Застрахованото лице трябва да е физически и психически здраво и да не съществуват медицински противопоказания да предприемат пътуване.
5. Лица от 70 до 80 години се застраховат при специални условия - заплащат допълнителна премия.
6. Застрахователят обезщетява извършените разходи за билет за превод, хотелско настаняване закупени от туроператор, туристическа агенция, превозва, хотелиер или друг доставчик на туристическа услуга.
7. Застраховката е валидна за целия свят вкл. и България.

Цена:
Пример: Застраховка за 1 ден при застрахователно покритие 1 000 лева струва 44 лв.. Тази цена не се отнася за лицата по т.5. по-горе.

Покрити рискове:
1. Разходи за отмяна на пътуването
2. Разходи за съкръщаване, прекъсване или удължаване на пътуването.

Тези разходи се възстановяват от застрахователя в строго определени случаи, които са описани в Общите условия по застраховката.
Тези случаи могат да се обобщята така:
1. Причината за отмяна на пътуването трябва да е възникнала неочаквано, след сключване на застрахователния договор и преди започване на пътуването.
2. Част от ппричините са:
- злополука или заболяване, които водат до загуба на работоспособност или смърт на застрахованото лице или негов близък роднина;
- неочаквано влошаване на предшестващо или хронично заболяване, което налага хоспитализация и е противопоказно за започване или продължаване на пътуването;
- материални щети в жилището на застрахованото лице настъпили вследствие на пожар, природно бедствие или кражба с взлом. Но тези събития трябва да са възникнали не повече от 72 часа преди пътуването или по време на пътуването.
Има и редица други условия по тази застраховка, които са посочени в Общите условия, които застрахователят предоставя преди сключването й. Съветваме Ви да се запозанете подробно с тях. При необходимост се посъветвайте със служител на туристическата агенция.

Застраховка "Злополука и заболяване" на територията на България

Основни характеристики:
1. Тази застраховка е валидна за застраховатени събития възникнали само в България.
2. Застраховат се здрави лица до 69 години.

Цена:
Пример: Застраховка за 1 ден при застрахователно покритие 1 000 лева струва 3 лв.

Покрити рискове:
1. Цената по-горе е за следните рискове: смърт или трайно намалена работоспособност вследствие на злополука или заболяване
2. Срещу допълнително заплащане се покриват и други рискове. Например:
- временна неработоспособност;
- медицински разноски вследствие злополука или заболяване;
- дневни пари за болничен пресстой вследствие злополука или заболяване;

Не се изплащат обозщетения в следните случаи:
- застрахователят не изпраща обезщетение за събития, които са възникнали преди началото на застраховката;
- при предшестващи  ихронични заболявания;
- при употреба на наркотични вещества;
- при психични заболявания или депрпесии
Има и редица други условия по тази застраховка, които са посочени в Общите условия, които застрахователят предоставя преди сключването й. Съветваме Ви да се запозанете подробно с тях. При необходимост се посъветвайте със служител на туристическата агенция.

Важно условие при всички видове застраховки - Застраховка Пътуване в чужбина, Застраховка Отмяна на пътуване, Застраховка Злопоука и заболявания:
ВЕДНАГА при настъпване на застрахователното събитие да се уведомява застрахователя. Телефоните за уведомяване са посочени в застрахователната полица и те могат да се ползват 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Съветваме Ви внимателно да обмислите и обсъдите с Вашия туристически агент коя застраховка да сключите преди Вашето пътуване.

Пожелаваме Ви никога да не се налага да се възползвате от Вашата застрахователна полица!
© 2022 Амигос Травъл ООД. Всички права запазени